Wat hebt u nodig voor een verkoop?

Documenten die nodig zijn voor verkoop van vastgoed In het Brussels gewest

 • Kopij van indititeitskaart of paspoort
 • Plan van het goed
 • Stedenbouwkundige inlichtingen.

                  Dit document is dringend aan te vragen. De gemeenten zijn verplicht om deze informatie te leveren binnen de dertig dagen, maar veel gemeenten hebben hierin vertraging.

Zonder deze inlichtingen, kan geen verkoopsovereenkomst getekend worden, vandaar het belang om deze info zo snel mogelijk aan te vragen. 

 • Aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing.
 • Energiecertificaat
 • Attest van de elektrische keuring
 • Eigendomstitel
 • Bouw- of renovatievergunning
 • Indien werken zijn uitgevoerd aan het goed na 25 januari 2001, door één of meerdere aannemers het Postinterventiedossier (PID)
 • Bodemattest – OVAM ( Dit document wordt over het algemeen aangevraagd door de Notaris )
 • Kopij van de verzekeringspolis van het gebouw.
 • Keuringsattest van de mazout ketel.
 • Voor de panden in mede-eigendom :

o   Het verslag van de 3 laatste algemene vergaderingen

o   De afrekening van de lasten van de laatste 2 jaren.

o   Basisakte van het gebouw

Voor de panden gelegen in Regio Vlaanderen

o   Watertoetskaart - Informatie over de overstromingsgevoeligheid van het vastgoed

o   Informatie uit het Kadaster. Bij de verkoop van een woning moet de eigenaar in het bezit zijn van de nodige kadastrale perceelsgegevens (perceelnummer, eigenaar, oppervlakte, aard van het pand, kadastraal inkomen, ...)

o   Informatie over de erfgoedwaarde.Wie zijn woning verkoopt, is sinds 1 januari 2015 verplicht om te melden of het pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van het onroerend erfgoed.

Het Verwarmingsaudit van de stookketel niet ouder dan 5 jaar.