11-05-2021
Documenten die nodig zijn voor verkoop van vastgoed In het Brussels gewest Kopij van indititeitskaart of paspoort Plan van het goed Stedenbouwkundige inlichtingen.                   Dit document is dringend aan te vragen. De gemeenten zijn verplicht om deze informatie te leveren binnen de dertig dagen, maar veel gemeenten hebben hierin vertraging. Zonder deze inlichtingen, kan geen verkoopsovere ...
11-05-2021
Categorie: Blog
In Brussel bedragen de registratierechten in principe 12,5%. deze worden berekend op de overeengekomen prijs, verhoogd met de bedongen lasten.  Het abattement Sinds 1 januari 2017 genieten kopers van een eigen woning in Brussel -onder bepaalde voorwaarden- van een verhoogd abattement.Bij de ...
11-05-2021
Categorie: Blog
Indexatie is een aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. Een indexering gebeurt op basis van het gezondheidsindexcijfer, een cijfer dat de Federale Overheidsdienst Economie elke maand berekent. De meest recente indexcijfers kan u raadplegen op  https://statbel.fgov ...
11-05-2021
Categorie: Blog
6 maanden maximaal De huurovereenkomst verstrijkt, van rechtswege, aan het einde van de periode zonder dat een opzegging vooraf moet worden aangemeld. Deze huurovereenkomst kan niet vroegtijdig worden beƫindigd. Als de huurder het pand blijft bezetten zonder bezwaar van de verhuurder, wordt geacht ...